TRAŽENJE RAZVODA BRAKA OD STRANE ŽENE ZBOG NESTANKA BRAČNE LJUBAVI

Prekidanje bračnog ugovora između muža i žene u islamskom pravu može biti na jedan od tri načina:

 

Prvi je davanje talaka (tj. puštanje žene) koje je isključivo pravo muža, oko čega nema razilaženja među učenjacima. Zato žena ne može niukom slučaju dati talak (pustiti) mužu.

Opširnije...

DA LI JE SMETNJA SKLAPANJE BRAKA SA OSOBOM KOJA JE POČINILA BLUD?

Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

 

Kaže Uzvišeni Allah: "Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili

Opširnije...

SEDAM BITNIH PRINCIPA O ŽENINOM UKRAŠAVANJU I ULJEPŠAVANJU U ISLAMU

Onaj ko detaljno razmisli o Kur’ansko-hadiskim tekstovima vezanim za ukrašavanje žene muslimanke, općenito, i njenom pokrivanju; jasno može da uoči određene principe na kojima su zasnovani. Ti principi su kao pravila i putokazi koje treba ispoljiti i predočiti ženi muslimanki, kako bi joj bili na umu i kako bi stalno bila prosvijetljena.

Prvi princip, da je islam, kao vjera, posvetio više pažnje ukrašavanju žene i njenom odjevanju od čovjekovog ukrašavanja. Nalazimo da je ženino ukrašavanje objašnjeno u tančine i da je detaljno pojašnjeno šta je dozvoljeno, a šta ne, od ukrasa.

Opširnije...