ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

Propisi šerijatskog kupanja

Dokaz propisanosti i obaveznosti kupanja

Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici, kada ustanete namaza da obavite, vi svoja lica operite, i svoje ruke do iza laktova, svoje glave potarite, i svoje noge do iza članaka operite, a ako ste džunubi, onda se okupajte...“(Prijevod značenja El-Maida, 6.)

Takođe je Uzvišeni rekao: „... i klonite se žena dok su u menstruaciji! Ne

približavajte im se sve dok se ne očiste!“ (Prijevod značenja El-Bekara, 222.)

 

Šta nas obavezuje na kupanje

1- Izlazak sperme sa strašću;

2- Spolni odnos;

3- Prestanak hajza i nifasa;

4- Smrt;

5- Prihvatanje islama;

6- Džuma-namaz.

 

Šta je zabranjeno džunubu od ibadeta

1- Namaz i oko toga su islamski učenjaci složni.

Zatim su se razišli oko: 2- Tavafa; 3- Učenja Kur'ana; 4- Doticanja Mushafa; 5- Boravka u mesdžidu.

 

Zbog čega je lijepo se okupati

1- Nošenje umrlog;

2- Bajrami;

3- Prije stupanja u hadžske i umranske obrede;

4- Prije ulaska u Mekku;

5- Uoči odlaska na Arefat;

6- Istihaza;

7- Između spolnih odnosa;

8- Buđenje iz besvjesnog stanja.

 

Farzovi kupanja

1- Namjera kupanja;

2- Pokvasiti  cijelo tijelo vodom.

 

Potpuni način kupanja

1-Donijeti nijjet za kupanje;

2- Oprati ruke, naročito kod buđenja iz sna;

3- Oprati nečistoću s tijela vodom;

4- Oprati ruke nakon otklanjanja nečistoće;

5- Uzeti abdest kako se uzima za namaz, stim da se pranje nogu može odgoditi za kraj;

6- Oprati glavu tri puta;

7- Oprati cijelo tijelo, otpočinjajući s desnom stranom tijela;

8- Napustiti mjesto kupanja i oprati noge.