ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

PROPISI SKRAĆIVANJA KOSE ILI NOKTIJU U DESET DANA ZIL-HIDŽETA ZA ONOG KO ŽELI KLATI KURBAN.

Hvaljen neka je Uzvišeni Allah onako kako dolikuje Njegovoj Veličini i Vlasti. Svjedočim da nema nikog kojem pripada istinski ibadet osim Allaha Jedinog, koji nema suparnika niti sudruga. I svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. 

Bilježi Muslim u svojoj zbirci ispravnih hadisa (broj hadisa: 1977) od Umu Seleme, žene Allahovog poslanika, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada vidite mlađak mjeseca Zul-Hidžeta, a neko od vas želi da zakolje kurban, pa neka se ustegne od

šišanja i sječenja noktiju“. A u drugoj predaji: „Ko imadne kurban za klanje, pa kad se ukaže mlađak Zul-Hidžeta, pa neka ne uzima od svoje kose niti noktiju ništa, sve dok nezakolje kurban“.

 

Hadis upućuje na sljedeće propise: 

 

1 - Propisi vezani za onog ko želi da zakolje kurban: 

 

Ko ima namjeru da priloži kurban i nastupi mjesec Zul-Hidžeta, a to se zna bilo viđenjem mlađaka ili upotpunjavanjem Zul-Kadeta trideset dana, tada je haram toj osobi da uzme nešto od svoje kose ili noktiju ili kože sve dok se nezakolje kurban. 

A ako imadne namjeru za to u toku tih deset dana Zul-Hidžeta ostaviće te zabranjene stvari od trenutka kad je zanijetio, a nije griješan ako je prije toga uzeo. 

Neki učenjaci navode mudrost koja se krije u ovoj zabrani sječenja kose, noktiju i kože, jer onaj koji prilaže kurban učestvuje u radnjama koje radi i Hadžija, a to je djelo približavanja Allahu Uzvišenom sa klanjem kurbana na Mini, učestvuje sa njim i u nekim propisima Ihrama. Ko obuče ihram i zanijeti hadždž zabranjeno mu je u dok je pod ihramom da uzima nešto od kose ili noktiju ili kože.  

 

2 - Propisi vezani za ukućane te osobe koja kolje kurban:  

Dozvoljeno je njegovoj porodici sve ovo. 

 

3 - Propisi vezani za osobu za koju se nijeti kurban:  

 

Dozvoljeno je osobi za koju se nijeti kurban da sječe kosu, nokte, i kožu. 

Zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „I htjedne neko od vas da zakolje kurban“ a nije rekao: „ i zakolje za nekog drugog“. 

Zato što se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klao kurban za sebe i svoje članove porodice, a nemamo prenesene predaje da je naredio njima da ostave sječenje kose, noktiju i kože.  

 

4 - Propis vezan za onog ko to prekrši: 

 

Ako skrati nokte onaj koji želi klati kurban, pa na njemu je da traži oprosta od Allaha, i neka prestane to raditi, a nije na njemu nikakav kefaret, niti ga to sprečava da zakolje kurban, kako to neki misle. 

A ako skrati nokte i tome slično iz zaborava ili nepoznavajući taj propis, ili se odlomi nokat sam od sebe bez njegove namjere za to, zatim imadne potrebu da ga odkloni to mu je dozvoljeno. Isti je propis važi za onoga ko bude trebao da obrije dio glave zbog operacije ili liječenja.

 

 

mr. Nihad Ljakić