ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

NAJBOLJI DANI U GODINI I KAKO IH ISKORISTITI

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!

Allahovi robovi, od Allahove dobrote prema nama – a Njegove dobrote prema nama su doista brojne -jeste i ta što nam On Uzvišeni s vremena na vrijeme daje posebne prilike, određene dane, u kojima se pokornost prema Njemu Svevišnjem povećava i u kojima On Uzvišeni obilno daruje, spušta Svoju milost. Istinski je nesretnik onaj koji se ne posveti

pokornosti Allahu, subhaneh, u ovim prilikama!

 

Dragi vjernici, dolaze nam prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta u vremenu  kada  je naša potreba za ibadetom i pokornosti Allahu ogromna, kada se u nama probudila želja za natjecanjem u dobrim djelima zbog kojih vjernik biva počašćen i na dunjaluku i na ahiretu!

 

Uzvišeni Allah je rekao, pojašnjavajući nam vrijednosti i nagrade ibadeta i pokornosti Njemu Svevišnjem: O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati; oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni! Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili!“ (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 68-72.)

 

Dragi vjernici, moramo znati da je Uzvišen Allah neovisan o nama, On je bogat i nije potreban naše pokornosti. Mi smo potrebni pokornosti i ovih posebnih prilika u kojima Uzvišeni Allah posebno nagrađuje, obilno daruje. Uzvišeni Allah je rekao: „O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško.“ (Prijevod značenja Fatir, 15-17.)

 

Iskreni vjernik u Allaha prijeko je potreban ovakvih prilika u kojima Uzvišeni Allah posebno nagrađuje. Zašto?! Zato što iskreni vjernik smatra da je manjkav u svome ibadetu, u svojoj pokornosti Uzvišenom Allahu ma šta i koliko činio od ibadeta, kao što smatra da pri sebi ima grijeha zbog kojih bi –da nije Allahovog prekrivanja i oprosta- bio uništen!

 

Dragi vjernici, Allah se smilovao meni i vama, predstoje nam najbolji dani na dunjaluku, dani kojima se Uzvišeni Allah zaklinje pa kaže: „Tako Mi zore, i deset noći!“ (Prijevod značenja El-Fedžr, 1-3.)

 

Ibnu Kesir, rahimehullahu te'ala, spominje u svome Tefsiru riječi Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da se ovdje pod deset noći misli na prvih deset noći mjeseca zu-l-hidždžeta.

 

Ibnu Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od dijela u ovih deset dana!“ Prisutni su upitali: „Allahov Poslaniče, zar čak ni borba na Allahovom putu?!“ Odgovorio je: „Čak ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe sa svojim imetkom, pa se ne vrati ni sa jednim od toga dvoga!“ (Ebu Davud, 2438; Tirmizi, 757; Ibnu Madže, 1414. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u valorizaciji spomenutih djela.)

 

U ovim danima nalaze se mnogobrojni i lahki ibadeti ali samo za onoga koji je iskren prema Allahu i koji se nada nagradi od Njega Uzvišenog! I neophodno je da se vjernik musliman u ovim danima približava Uzvišenom Allahu s tim mnogobrojnim ibadetima.

 

Od tih ibadeta svakako je namaz. Nema sumnje da je namaz najbolje i najdraže djelo Allahu, kako se vjerodostojno prenosi od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Koje je to djelo Allahu najdraže?!“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: „Namaza u njegovo vrijeme!“

 

Uzvišeni Allah je rekao: „Ničim Mi se dražim ne može približiti Moj rob od onoga što Sam mu stavio u obavezu! I neće Mi se Moj rob prestati približavati dobrovoljnim ibadetom sve dok ga ne zavolim!“ (Buharija, 6502.)

 

Od propisanih djela u ovim blagoslovljenim danima jeste i post, stoga, dragi brate muslimanu, nastoj da postiš koliko god možeš ovih dana. Ne zaboravi da je od dobrih djela Uzvišeni Allah odabrao post i da za njega posebno nagrađuje kako je došlo u hadisi kudsijju: „Post je za mene i Ja za njega posebno nagrađujem!“ (Buharija, 7492; Muslim, 1151.) Ako nisi u mogućnosti da postiš sve ove dane, onda gledaj barem da postiš Dan Arefata jer se prenosi od Ebu Katade el-Ensarija, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na Dan Arefata, pa je odgovorio: „Nadam se da će Allah zbog njega obrisati grijehe prethodne godine i naredne godine.“ (Muslim, 1162.) Subhanallah! Jednim danom posta opraštaju nam se dvije godine grijeha! A ko to od nas ne želi da mu se oproste grijesi?!

 

Od propisanih djela u ovim danima –Dragi- jeste i donošenje tekbira, tahmida i tehlila, tj. izgovaranje riječi: Allahu Ekber, El-hamdu lillah, La ilahe illallah. Ove riječi su lahke na jeziku ali itekako teške kod Allaha na mizanu-vagi! Bilježe Ahmed i drugi od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema dana da su vrijedniji kod Allaha i da je učinjeno dobro djelo Njemu draže u njima od ovih deset dana zu-l-hidždžeta, pa učestajte u njima izgovaranje riječi: La ilahe ilallah, Allahu ekber, el hamdu lillah!“ (Ahmed, 14/9 i šejh Ahmed Šakir ga je ocijenio vjerodostojnim.)

 

Spomenuti hadis nam kazuje da je jedno od posebno preporučenih djela u ovim danima mnogobrojni zikr Uzvišenog Allaha. Zato brate, navikavaj se da mnogo spominješ Uzvišenog Allaha. Allah je rekao: „Allaha mnogo spominjite!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 41.) Rekao je: „... i oni koji mnogo Allaha spominju i one koji mnogo Allaha spominju, za njih je Allah pripremio oprost i veliku nagradu!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 35.)   

 

Način donošenja tekbira ne prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da nema smetnje da ih izgovaraš kako god hoćeš, a možeš i da kažeš: „Allahu ekber! Allahu ekber! La ilahe illallahu! Vallahu ekber! Allahu ekber! Ve lillahi-l-hamd!“

 

Zikru se pridodaje i učenje Kur'ana, slavljenje Allaha, izučavanje šerijatskog znanja i svaki drugi preporučeni zikr. Uzvišeni Allah je rekao: „Kako bi svjedočili blagodatima koje su im date i Allaha spominjali u poznatim danima!“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 28.) Većina islamskih učenjaka stava je da se ovdje pod poznatim danima misli na prvih deset dana zu-l-hidždžeta.

 

Od propisanih djela u ovim danima jeste i dova za sebe, svoju porodicu i općenito sve muslimane, žive i mrtve.

 

Također od preporučenih djela u ovim danima su i: udjeljivanje sadake, dobročinstvo roditeljima, održavanje rodbinskih veza, traženje da se čini dobro a ostavi zlo, iskreno pokajanje, ostavljanje svih vrsta nasilja, davanje svakome njegova prava, izdvajanje zekata za onoga ko ga do sada nije izdvojio, čišćenje duše i mnogo šta drugo.

 

Dragi vjernici, ne priliči vjerniku da mnogo čini grijehe, naročito da ustrajava u njima i javno ih čini! Pa, kako li je tek to nedolično u najboljim danima, poput prvih deset dana zu-l-hidždžeta! Zato je na svima nama da se vratimo i sa svojim dušama obračunamo! Ne priliči muslimanu da čini grijehe, pa kako da ih činiš u ovim najboljim danima kada tvoj Gospodar i tvoj Stvoritelj –brate muslimanu- od tebe očekuje pokornost i žurenje Njemu Uzvišenom sa dobrim djelima?!

 

Dragi vjernici, ove zlatne prilike brzo dolaze i prolaze! Kao da su trenuci! Stoga, razumni i pronicljivi vjernik ne odgađa ni trenutak sa dobrim djelima već žuri što je god moguće više s njima; zna da su ljudski životi u rakama Uzvišenog Allaha!

Allah molim da naše živote zapečati sa dobrim djelima i da naše zadnje riječi na dunjaluku budu La ilahe illallah!

 

Allaha molim da oprosti grijehe nama, našim roditeljima, svima onima koji imaju pravo kod nas, svim muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima!

 

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika.

 

 

prof. Hajrudin Tahir Ahmetović

 


Free Joomla Extensions