ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

PROPIS UZIMANJA MESHA PO PODERANIM MESTVAMA I ČARAPAMA

Zahvala Allahu, dželle dželaluh, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe.  

Najispravnije od mišljenja islamskih učenjaka po ovom pitanju jeste dozvoljenost potiranja po oštećenim mestvama i čarapama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dozvolio činjenje mesha po mestvama i nije kao uslov za to postavio da budu neoštećene

bez rupica, pogotovo što je takvo stanje bilo sa mestvama skupine ashaba, radijellahu anhum. Da ta činjenica utiče na ispravnost propisa nema nimalo sumnje da bi nam to Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, javno i nedvosmisleno pojasnio, zato što je opće poznato da je od temeljnih šerijatskih pravila "nedozvoljenost odgađanja pojašnjenja kada se ukaže potreba za njim".

 

Imam Sufijan es-Sevri, rhm, je rekao: "Čini mesh po svemu što obučeš na noge! Pa dali su mestve muhadžira i ensarija bile osim pocjepane, oštećene i istanjene?!" (Abdur-Rezzak, El-Musannef, 1/194).

 

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, je rekao: "Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, općenito naredio uzimanje mesha po mestvama i za to nije postavio uslov da su neoštećene, iako je znao da to česta pojava, obaveza je smatrati njegov govor općenitim kao što je i prenesen i nije dozvoljeno da se išta iz njega izuzima bez šerijatskog dokaza. Iz vanjštine njegovog govora se razumije da je dozvoljeno ljudima da potiru po svim vrstama mestvi koje oblače, makar bile pocjepane i očtećene, bez određivanja veličine tog oštećenja jer je za to potreban dokaz." (Medžmu'ul-fetava, 21/174)

 

Ovo je, pored spomenutih, stav: Ishaka ibnu Rahuje, Abdullaha ibn Mubareka, Sufijana ibn Ujejene i Ebu Sevra.

 

Imami Šafija i Ahmed, u poznatijem mišljenju od njih, smatraju da nije propisano potirati po mestvama ako se na predjelu kojeg je obaveza pokriti nalaze otvori koji pokazuju kožu.

 

Imam Ebu Hanife i Malik su napravili razliku između malih i velikih otvora.

 

Ispravno mišljenje je mišljenje koje smo prvo spomenuli, da je dozvoljeno uzimati mesh po mestvama i čarapama sve dok stoje na nogama i dok je moguće u njima hodati.

 

Također je ispravno uzimati mesh po čarapama koje su providne i oslikavaju kožu. Zato što je dozvola potiranja po mestvama općenita i nije nam preneseno da se nešto iz nje izuzima pa se iz toga razumije da je dozvoljeno potiranje po svim vrstama čarapa koje ljudi oblače i na to upućuje prvo mišljenje.

 

Imam Nevevi, rhm, je rekao: "Ako bi neko obukao mestve od stakla i bio u stanju da hoda u njima bilo bi mu dozvoljeno da potire po njima bez obzira što su providne." (Medžm'u šerhil-muhezzeb, 1/502).

 

A Allah, dželle šanuh, najbolje zna.

 

 

Piše: šejh Sulejman b. Nasir el-Ulvan, hafizehullah

 

Priredio: Amir I. Smajić

Medina, 04. rebiul-evvel, 1432 god.