ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

KADA SE IZGOVARA AMIN IZA IMAMA?

Što se tiče imama, on izgovara odmah nakon što prouči "ve led-daaalin", a isto tako i onaj ko klanja sam.

 

A kada je u pitanju me'mum (onaj ko klanja iza imama), neki učenjaci kažu da će izgovoriti "amiiin" tek nakon što imam kaže "amiiin". To dokazuju vanjštinom riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada imam kaže amiiin i vi recite amiiin!"

 (Buhari), a poznato je da nećeš donijeti tekbir sve dok imam ne završi sa svojim tekbirom, pa je tako značenje hadisa "kada kaže amiiin" tj. kada završi sa izgovaranjem riječi "amiiin". 

 

Međutim, ovo mišljenje je slabo, jer je propis pojašnjen u drugoj predaji: "Kada imam kaže: 've led-daliiin' recite: 'amiiin'" (Buhari). Pa, na osnovu toga, značenje prvog hadisa "Kada imam kaže 'amiiin'..." jeste kada imam dođe do mjesta na kojem se amina, tj. kada kaže "ve led-daliiin", ili kada imam počene sa aminanjem, onda i vi zajedno uz njega aminajte.

 

 

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rhm.

(Eš-Šerhul-mumti'a 'ala zadil-mustekni'a, 3, 68-69)

 

Prijevod: Amir I. Smajić

Medina, 27. ševval, 1436 god.