SKIDANJE OBUĆE PRI HODANJU IZMEĐU KABUROVA

Hvaljen neka je Allah, Gospodar svih svjetova, Jedan i Jedini, a salavat i selam neka su na najboljeg roba i posljednjeg poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.

 

Od zapostavljenih sunneta prilikom dženaze (ukopa) jeste skidanje obuće pri hodanju između kaburova.

Opširnije...

TRGOVAČKA NAGRADNA TAKMIČENJA (TREĆI DIO)

Takmičenje je dozvoljeno u svakom poslu, ako nije zbog nagrade, pod uslovom da taj posao nije dokazom zabranjen, i da ne bude rezultat tog takmičenja ostavljanje vjerskih obaveza, i ne bude rezultat tog takmičenja činjenje harama. A takmičenje koje je zbog nagrade nije dozvoljeno kod većina učenjaka, osim u stvarima koje su spomenute u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: ”Nema takmičenja za nagradu (ulog pri takmičenju) osim u papku ili kopiti ili strijeli.” (Ebu Davud: 2574, i Tirmizi: 1700) Kaže Ibnu

Opširnije...

ŠERIJATSKO OBJAŠNJENJE TRGOVAČKIH POTICAJNIH POKLONA (DRUGI DIO)

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Novčani pokloni

Poklon je novčanica koja je stavljena uz trgovačku robu. Koriste je trgovci u situaciji kada se želi sniženje cijene nekog proizvoda ali sa zadržavanjem cijene tog proizvoda na tržištu. Ova vrsta novčanih poklona može biti: da je novčani poklon stavljen uz svaki trgovački proizvod, ili je stavljen samo uz neke proizvode .

Opširnije...

ŠERIJATSKO OBJAŠNJENJE TRGOVAČKIH POTICAJNIH POKLONA (PRVI DIO)

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Imam trgovačku radnju za prodaju mirisa, ukrasa i ženskih torbi. Želim poboljšati prodaju u svojoj radnji sa podjelom poklona svojim mušterijama. Mušterija koji kupi u vrijednosti 200 Rijala ima pravo da izvlači kupon na kojem je napisan određeni poklon i time mu pripada taj poklon, a ako kupi za 400 Rijala ima pravo na dva kupona sa poklonima. Pokloni se međusobno razlikuju, neki od njih su veće

Opširnije...