ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

POSEBNOSTI DANA AREFATA

1- To je dan u kojem je Uzvišeni Allah upotpunio vjeru islam. Bilježi se kod Buharije i Muslima od Tarika b. Šihaba od Omera b. El-Hattaba, radijallahu anhu, da je neki od židova rekao Omeru: "O vođo pravovjernih, ajet kojeg učite u vašoj knjizi da je nama objavljen mi bismo taj dan uzeli za blagdan!" "Koji ajet?" - upitao ga je Omer. Rekao je: "Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i upotpunio sam prema vama Svoju blagodat i zadovoljan sam da vam islam bude vjera."(Prijevod značenja El-Maida, 3.) Omer,

radijallahu anh, rekao je: "Mi dobro znamo Taj dan i mjesto na kojem je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen taj ajet, stojao je na Arefatu u danu džume." (Buharija, 45; Muslim, 3017.) 

 

Uzvišeni Allah objavio je ovaj ajet Svome najboljem stvorenju uz kojeg su bila druga najbolja stvorenja, u najboljem danu, u najboljem mjesecu, na najboljem mjestu.

 

2- Dan Arefata je blagdan muslimana. Bilježi se od Ukbeta b. Amira, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Doista su: Dan Arefata, Dan klanja kurbana i Dani tešrika, naš blagdan, blagdan sljedbenika islama. To su dani jela i pića." (Ebu Davud, 2419; Tirmizi, 773. Sahih, Irvau-l-Galil, 4/130.)

 

3- Uzvišeni Allah zaklinje se njime, a Uzvišeni ne zaklinje se osim uzvišenim. Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "El-Jevm el-Mev'ud / Obećani dan jeste Sudnji dan! El-Jevm el-Mešhud / Dan u kojem su mnogi iskupljeni jeste Dan Arefata! A eš-Šahid jeste Dan džume!" (Sahihu-l-Džami'i, 8201.)

 

4- Post na Dan Arefata briše grijehe iz dvije godine. Bilježi Muslim od Ebu Katade, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na Dan Arefata, pa je rekao: "Briše grijehe iz prethodne godine i naredne godine." (Muslim, 1162.)

 

5- To je dan u kojem je Uzvišeni Allah uzeo čvrst ugovor (Misak) od Ademova potomstva. Bilježi Ahmed od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah je uzeo misak od Ademova potomstva na Dan Arefata. Iz Ademove kičme izveo je svo njegovo potomstvo, izložio ih pred Sobom poput praški a zatim im se obratio..." (Ahmed, 4/151. Sahih, Miškatu-l-Mesabih, 117.)

 

6- Dan Arefata je nezamjenljivi dio hadždža. Abdurrahman b. Ja'mere, radijallahu anh, prenosi da su ljudi iz Nedžda došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se nalazio na Arefat pa su ga pitali, a on je naredio glasniku da poviče: "Hadždž je Arefat..." (Hasen Sahih, Nesai, 3044.)

 

7- Dan Arefata je Dan oprosta i oslobađanja od Vatre. Bilježi Muslim od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Nema nijednog dana da Allah u njemu više oslobodi robova kao što je Dan Arefata!" (Muslim, 1348.)

 

 

prof. Hajrudin Ahmetović