ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

U PRIDRZAVANJU ISLAMSKIH PROPISA JE ZASTITA OD NAPADA NA CAST I POSTENJE (OPTUZBE ZA BLUD)

Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

 

Dosao je Islam sa uredenim poretkom koji se ogleda u nizu propisa I adaba, cija je namjera da onag koji se bude pridrzavao toga u islamskoj atmosferi time sacuva –uz

Allahovu pomoc- od napada  na cast I postenje.

 

To se ogleda kroz sljedece:

-Usmjeravanje da se polni nagoni isprazne kroz brakom.

-Podsticanje Islama na zenidbu I zabrana nezenjenja.

-Otklanjanje prepreka koje se isprecuju na putu sklapanja braka, kao sto je siromastvo.

-: Pravilne postavke za sprecavanje bluda medu ozenjenim.

 

Prva stavka: Usmjeravanje da se polni nagoni isprazne kroz brakom.

 

Podstice Islam na bracnu vezu, pa tako Allah kaze:" Zenite se sa zenama koje su vam dopustene"[1].

 

Smatra jedan dio Islamskih ucenjaka da je sklapanje braka obaveza ljudima, obrazlozavajuci to zbog Kusanskih I hadiskih tekstova koji su dosli u formi naredbe. Kaze Ibn Hazm:" Obaveza je svakom ko je sposoban na intimni odnos da se ozeni, ako za to ima materijalne mogucnosti, pa ako ne moze neka posti, I to sto cesce"[2].

 

A vecina ucenjaka smatra, da osoba koja se boji ako se ne ozeni da ce upasti u zabranjeno, u tom slucaju je obaveza da se zeni. Kaze Ibnu Tejmije:" Ako osoba ima potrebu da se zeni a boji se bluda, ako bi ostavio zenjenje, dat ce zenidbi prednost maker odgodio time obavljnje Hadza-Islami. A ako se ne boji bluda dat ce prednost obavljanju Hadza, a ovo je stav I imam Ahmeda"[3].

 

A kaze Uzviseni:" A onome medu vama koji nije dovoljno imucan da se ozeni slobodnom vjernicom- eto mu one u vasem vlasnistvu, robinje vase, vjernice…..To je za onoga od vas koji se boji bluda, a bolje vam je da se uzdrzite"[4].

 

Druga stavka Podsticanje Islama na zenidbu I zabrana nezenjenja.

 

Podstice Islam na zenidbu a to se vidi sto je to bila praksa svih Allahovih Polanika,I praksa posljednjeg Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Kaze Uzviseni:"I prije tebe smo poslanike slali I zene I porod im davali"[5].

 

Kaze El-Kurtubi objasnjavajuci ovaj ajeta :"Ovaj ajet upucuje na podsticanje na zenidbu, a zabranjuje ostavljanje toga tokom cijelog zivota, vidimo da je to bila praksa svih poslanika. A I sunet Poslanika je dosao u tom znacenje. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:" Zenite se, zaista sam ja sa najvise sljedbenika na Sudnjem danu"[6].

 

A rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u slucaju trojice ljudi od kojih se jedan zakleo da se nece zeniti:" Sta mislite o ljudima koji kazu tako I tako, ali ja klanjam I spavam, postim I iftarim se, I zenim zene, ko zeli nesto drugo mimo mog sunneta pa nije od mene"[7]. Znaci ovo je bila praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a onaj koji se udalji od toga pa nije na uputi Poslanika u tome.

 

Podsticao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na zenidbu ukazujuci da je to najbolje uzivanje na dunjaluku, citirajuci:" Dunjaluk je samo prolazno uzivanje, a najbolje uzivanje na ovom dunjaluku je dobra zena"[8].

 

Upraznjavajuci svoje spolne nagone sa svojom zenom muz ima za to nagradu kod Allaha. Na to nam ukazuje hadis Ebu Zera:"Rekli su siromasi: Prestigose nas bogatasi u dobrim djelima udjeljujuci svoj visak imetka, klanjaju kao I mi, poste kao I mi. Rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:" Zar vam Allah Allah ukazao sa cime ce te zasluziti nagradu sadake? Donosenje salavata, tekbira, tehmida, tehlila u svemu tome je sadaka, u naredivanju na dobro i odvracanju od zla je sadaka, I u spavanju sa svojim zenama imate sadaku". Upitase: Zar imamo nagradu za upraznjavanje svojih strasti? Kaze:" Sta mistite, ako to uradi u haramu (bludom) zar nece imati grijeh? Pa tako ako to uradi u halalu bit ce nagraden"[9].

 

Zabranjuje Islam potpuno ostavljanje zenidbe, makr to bilo sa namjerom da se posveti osoba Allahovim dobrovoljnim obredima. Kaze Uzviseni:" O vjernici, ne uskracujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju"[10].

 

Kaze Ibnu Kesir[11]:" Prenosi Ibnu Abas da je ovaj ajet objavljen povodom nekih ljudi koji su rekli:" Odsjecemo polne organe, ostavicemo dunjalucka uzivanja, I bit cemo kao sto to rade Ruhbani. Pozvao ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem I rekao:"  Ja klanjam I postim I zenim se, ko zeli nesto drugo pored mog sunneta pa on nije od mene"[12].

 

Enes ibnu Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio naredivao na zenidbu a zabranjivao nezenjenje, I govorio bi:" Zenite koje ce vas voliti I koje puno radaju, ja cu biti najbrojniji sa svojim umetom na sudnjem danu"[13].

 

Treca stavka: Otklanjanje prepreka koje se isprecuja na putu sklapanja braka, kao sto je siromastvo.

 

Siromastvo je od najcescih razloga da se ne zeni omladina, nekad je to u pitanju stvarno siromastvo, a nekad je u pitanju prouzrokovanja siromastva.

 

Islam lijeci pitanje siromastva, tako sto podstice siromaha na zenidbu. I da ne pati od kopleksa siromastva, jer siromastvo nije pravo mjerilo vrijednosti medu ljudima. Zatim, podstice roditelje omladine da se brinu I pomognu ih u zenidbi. Kaze Uzviseni:"Udavajte neudate I zenite neozenjene, I cestite robove I robinje svojep; ako su siromasni, Allah ce im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar I sve zna"[14].

 

Kaze Kurtubi u komentaru ovog ajeta:" Ovo se odnosi na roditelje, I ovaj ajet je dokaz da djevojka sama sebe nemoze udati, ovo je stav vecine ucenjaka"[15].

 

Islam podstice islamsko drustvo da pomognu siromasnim da se ozene, bilo da se to radi omogucavanjem radnih mjesta. A ucenjaci smatraju da je dozvoljno siromahu da uzme iz fonda za pomoc iz bejtul-mal; ako je u potrebi da se ozeni bojeci se bluda.

 

Islam lijeci pitanje prouzrokovanja siromastva prilikom zenidbe. Podstice na skromnost u mehru, zabranjuje preveliko trosenje prilikom velime svadbe. Cesto svadbe budu troskali I previse samo da se pokaze na moc I bogastvo, meduti to cesto bude udarac za siromahe jer nemogu tako nesto priustiti. Ali je potrebno u tome sredina, svako prema svojim mogucnostima.

 

Cetvrta stavka: Pravilne postavke za sprecavanje bluda medu ozenjenim.

 

Od pravilnih postavki za sprecavanje bluda medu ozenjenim Islam zabranjuje da bracni par cini svoju bracni cin na mjestu gdje ce ih neko vidjeti. Zatim, zabranjuje da neko od njih dvoga prica ili otkriva javnosti njihove intimne stvari. A sve su ovo od razloga za sitenje bluda.

 

Islam daje garanciju za uspjeh braka, I sprecava razloge bluda medu ozenjenima, kroz sljedece:

 

-Odredio  je vremenski period koji ceka zena muza u slucaju da je odputovao I nejavlja se zeni ili je nestao. Kaze Omer ibnu Hatab, radijalahu anhu:"On zena koja ju je ostavio covjek, pa ne zna gdje je on, neka ga ceka cetiri godine.  A zatim neka bude u 'idetu cetiri mjeseca I deset dana, poslije toga je dozvoljeno da se uda za drugog"[16].

 

-Odredio je koliko moze covjek puta natjerati svoju zenu (tj. da se rastanu), jer se desavalo da je muz natjera nekoliko puta I ona sama nezna da li je razvedena ili ne. Zato je Islam to ogranicio na tri puta.

 

-Odredio je vremenski kolko smije covjek izbjegavati zenu od spolnog opcenja sa njom, ako se zaklete na to(I'la). Oganicivsi to na ctiri mjeseca.

 

-Dozvolio je da se rastanu ako se ispostavi da neko od njih ima mahanu koja sprecaje intimne odnose, kao da ne moze opciti sa zenom.

 

-Dozvolio je Islam I zeni da trazi razvod braka (Hula'), u odredenim okolnostima.

 

-Zabranio je Islam puteve koji vode do rusenja braka, od najcescih razloga je konzumiranje  alkoholnih pica, a koja su strogo zabranjena Islamom.

 

-Suzbija Islam puteve koji vode do podizanja strasti, od toga zabranjuje slusanje muzike. Kaze El-Fudejl ibn I'jad:" Muzika je carolija bluda"[17].

 

Zena u braku zna biti razlog bluda, zato je Islam zabranio puteve koji najcesce vode do tog. Odredio niz adaba koji se ticu kuce supruznika. Od tih adaba: Naredeno je da se sa dozvolom ulazi u kuce drugih, nije dozvlio zeni da upusta u kucu ko joj nije mahram, maker to bio djever.

 

Odredio je niz adaba za zenu kad  izlazi van kuce: da ni izlazi osim zbog potrebe, da to bude uz prethodnu dozvolu muza, da je propisno u hidzab obucena, da nije namirisana, da ne istice svoje ukrase od odjece ili glasa, da se ne osamljuje sa muskarcima ili mijesa sa njima, da ne putuje na putovanja osim sa mahremom, da pokrijeva I skriva svoje lici pred strancima.

 

A od adaba vezanih za ljude je da obara pogled pred zenama, I da ne doiruje tude zene.  

 

Ve billahi tevfik.

 

 

mr. Nihad Ljakić.

 


[1] Prvod dijela 3 ajeta iz sure An-Nisa'

[2] El-Muhalla bil-A'cari (3:9)

[3] El-fetava el-kubra (5:450)

[4] Prevod znacenja 25 ajeta sure An-Nisa.

[5] Prevod znacenja 38 ajeta sure Ar-Re'd.

[6] Hadis biljezi: Et-Taberi u El-Evsat, I El-Bejheki u Es-Sunnenu el-Kubra, a potvrdio je ispravnost hadisa El-Albani u Irvaul-Galil.

[7] Hadis biljezi: Buhari (5063) I Muslim (1401).

[8] Hadis biljezi: Muslim (1469).

[9] Hadis biljezi: Muslim (1006).

[10] Prvod znacenja 87 ajeta iz sure Al-Ma'ida.

[11] Tefsir El-Kur'anu el-A'zim (3:169).

[12] Hadis biljezi: Ibnu Dzerir u svom tefsiru (12346), I Ibnu Hiban u svom tefsiru (6689), I Et-Trmizi (3054) I kaze da je hadis mursel. Ali dio ove price ima svoju osnovu u hadisu kojeg biljezi Buharija iMuslim. 

[13] Hadis biljezi: Ahmed (12613),I El-Bejheki (7:81), a biljezi ga Hejsemi u Demu-zevaud I hasene hadis (4:252).

[14] Prvod znacenja 32 ajeta iz sure An-Nur.

[15] El-Dzami li-Ahkamu el-Kur'an (12:239).

[16] Eser biljezi: Malik u El-Muvet' (4:828).

[17] Eser biljezi: El-Bejheki u Suabu el-Iman.