PRIMANJE HEDIJA, PLATA ILI HRANE POVODOM KJAFIRSKIH PRAZNIKA

Ova tematika sadrži nekoliko podtema koje je neophodno obraditi. A najbitnije od tih podtema se sastoje u sljedećem:


Razmjena hedija između muslimana i kjafira

Dozvoljeno je muslimanu da prima hedije i poklone od kjafira kao i obrnuto, tj. da daje poklone kjafirima ma koje konfesije bili. Od argumenata koji ukazuju na ovu dozvolu su

Opširnije...

NA KOJOJ VJERI JE BIO POSLANIK, sallallahu alejhi ve sellem, PRIJE OBJAVE

Pitanje na kojoj vjeri je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, četrdeset godina prije početka objave je mes'ela koja se obrađuje u oblasti Usulul-fikha i to kod pitanja "Da li smo obavezni slijediti prijašnje šerijate (hel šer'u men kablena šer'un lena)".

Pa učenjaci Usula prije nego što počnu obrađivati ovo pitanje oni bi kao uvodni dio obradili temu "Da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio obavezan da slijedi neki šerijat prije Objave ili ne".

Opširnije...