O NAMA

Web-portal www.ehlus-sunne.ba je islamski da'vetski i reformatorski web-portal, čiji je prvenstveni cilj obnavljanje povjerenja muslimana u njihovu vjeru i oživljavanje istinske pripadnosti Islamu, zato je naša najveća preokupiranost pozivanje Allahu metodom jasnog argumentiranja i širenje ispravnog šerijatskog znanja.

 

 

Ciljevi i principi web-portala:

 

*  Ubjeđenje da je Islam univerzalna vjera koja obuhvata sve sfere ljudskog života i da nema spasa čovječanstvu od tuge i krize u kojoj se nalazi osim u Islamu.

*  Ubjeđenje da je najispravnije razumijevanje Islama ono na čemu je ehlu-Sunne vel-Džema'at, svejedno u akidi, djelima, odgoju duše, šerijatu i da'vi, jer je to razumijevanje Islama ograničeno Kur'anom, Sunnetom i razumijevanjem selefa ovog ummeta i njegove prve generacije.

*  Gledanje prema selefu-salihu, na čelu sa plemenitim ashabima, pogledom ljubavi, poštovanja, veličanja i slijeđenja, i poziv u ljubav prema njima uzimajući u obzir da su najbolja generacija muslimana. Ljubav prema njima je vjera, iman i ihsan.

*  Slijeđenje imama mudžtehida u fikhskim ograncima vjere bez fanatičnog slijeđenja mezheba i neutemeljenog tumačenja Kur'ana i Sunneta. Uz odsticanje na spoj između originalnog izvornog Islama i savremenog modernog života u oblastima koje Islam dozvoljava.

*  Ubjeđenje da se musibet muslimana krije u njihovoj udaljenosti od vjere i nedostatku islamske vlasti koja uspostavlja, praktikujući načela Kur'ana i Sunneta, pravdu i upražnjava islamsku šuru. Kao što se krije u duševnom i idejnom porazu pred materijalističkom zapadnom civilizacijom uz zastrašujuću zaostalost u tehnologiji i eksperimentalnim znanostima.

*  Uvjerenje da je razjedinjenost i podijeljenost muslimana najveća slaba tačka preko koje neprijatelji Islama prilaze muslimanima kako bi rasplamsali vatru međusobne nepodnošljivosti.

*  Zalaganje za prakticiranje i promicanje izvornog Islama, utemeljenog na Kur'anu i Sunnetu, a protiv smo svake novotarije u vjeri.

*  Pozivanje svih ljudi (muslimana i nemuslimana) da spoznaju smisao svoga života i shvate suštinu svoga postojanja.

*  Poziv u čisti tevhid i sprečavanje širka kao najvećeg grijeha koji se ne oprašta onome ko se od njega ne pokaje.

*  Slijeđenje srednjeg umjerenog puta koji nije put običaja niti ljudskih nahođenja i pretpostavki, kao ni sredina između istine i neistine, kako to danas neki žele prikazati, niti krajnost u popuštanju u vjeri ili pretjerivanju i dodavanju vjeri onog što nije od nje.

*  Zalažemo se za sticanje i širenje šerijatskog znanja kojim se prepoznaje ispravan put ka uspjehu na dunjaluku i ahiretu.

*  Pomaganje i zaštita muslimana, zalaganje za interese Islama i muslimana gdje god oni bili, pružanje zaštite slabima i obespravljenima i sprečavanje silnika i nepravednika u činjenju zla.

 

Web-portal www.ehlus-sunne.ba uređuje skupina da'ija i ENDELUS - klub knjige.