ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

PROPIS KLANJA KURBANA ONOME KO IDE NA HADŽDŽ

PITANJE: Eselamu alejkum sejh. Da li je hadžija obavezan da zakolje kurban za bajram u ime svoje porodice (ne u svoje ime) iako je on na hadždžu ako je stava da je kurban za bajram vadžib?

 

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

 


Opći propis klanja kurbana

 

Islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje oko obaveze klanja kurbana uopće:

 

Pravi stav – da je klanje kurbana potvrđeni sunnet.

 

Ovo je stav većine učenjaka, tj. tri mezheba: malikijski, šafijski i hanbelijski, kao i jedan rivajet od hanefijskog učenjaka Ebu Jusufa. Takođe, ovo je stav skoro svih ashaba i većine tabi'ina.

 

Drugi stav – da je klanje kurbana vadžib bogatom (onome ko je u mogućnosti) osim hadžiji na Mini.

 

Na ovome je hanefijski mezheb, kao i stav Rebi'e, Lejs ibn S'ad, Evza'i i Sufjan Sevri.

 

Shodno argumentima bliži je stav većine učenjaka, tj. da je klanja kurbana potvrđeni sunnet, a Allah zna najbolje.

 

Detaljnije o argumentima učenjaka pročitaj na ovom linku: DA LI JE KLANJE KURBANA VADŽIB

 

 

Klanje kurbana onome ko je na hadždžu

 

A što se tiče propisa klanja kurbana onome ko ode na hadždž, po tom pitanju učenjaci se dijele na dva mišljenja:

 

Prvo – da je klanje kurbana sunnet hadžiji (onome koji je Mini i onome koji nije na Mini).

 

Ovo je stav džumhura (većine) učenjaka. (El-Medžmu, 8/383)

 

To dokazuju hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Mini zaklao kravu kao kurban za svoje žene.

 

Drugo – da hadžiji nije ni obaveza niti sunnet da zakolje kurban, sve što zakolje u vrijeme hadždža i na mjestima obavljanja hadždža to su kurbani obreda hadždža. (Advaul-bejan, 5/494)

 

Ovo je stav malikija i El-'Abderija od šafija.

 

Shodono spomenutom hadisu, ispravniji je stav onih koji smatraju da je hadžiji klanje kurbana sunnet, tj. mustehab.

 

Prema tome, ti ako slijediš hanefijski mezheb u klanju kurbana, po hafijskom je vadžib onome ko je u mogućnosti da zakolje osim hadžiji na Mini, njemu je sunnet (mustehab) a ne vadžib.

 

Ve billahi tevfik.

 

 

dr. Zijad Ljakić