ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

KAD SU ALLAHOVE BLAGODATI NAMA ISKUŠENJE?

Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

Allah Uzvišeni poklanja blagodati ljudima od imetaka, zdravlja, ugleda I položaja u društvu. On je odredio svim ljudskim bićima njihovu nafaku, bez obzira na njihovu vjersku opredjeljenost, i nevezano koga On voli i koga ne voli. Te blagodati ljudi stiču shodno

Allahovom sunetu na zemlji, uzimanjem za razloge sticanja te nafake, svejedno bio on vjernik ili ne.

 

Neka se ne zavarava čovjek, kada mu dođe imetak, djeca i položaj, da je to dobro za njega pa se raduje tome, možda je to iskušenje za njega. Ljudi se svojim odnosom prema blagodatima koje im Allah daje mogu podijeliti na dvije skupine:

 

Prva skupina:

 

Oni koji čine grijehe i troše imetak i položaj koji im je Allah dao u ono sa čime On nije zadovoljan. Pa je taj imetak i položaj koji dobiju za njih kazna i propast. Takve Uzvišeni Allah opisuje: "Uistinu, čovjek se uzobjesti, čim se neovisnim osjeti" (Prevod 6 i 7 ajeta sure Al-Aleq).

Ne znači to da ako je takav da će biti kažnjen sa gubitkom tog istog imetka i djece ili položaja. Nesreća je za njega da izgubi Vjeru, pa tako ne bude od stanovnika Dženneta. To je stvarna kazna za njega. Zato Uzvišeni kaže: "Misle li oni - kad ih imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju'' (Prevod 55 i 56 ajeta sure El-Mu'minun).

Kod takvih se vidi na njihovim djelima da te blagodati (imetak, djeca i položaj) da ih samo udaljavaju od izvršavanja vjerskih obreda, nikako ne zahvaljuju Allahu na blagodatima koje su im date.

 

Zahvala Allahu na blagodatima se ogleda u tri stvari:

 

1 - Da pripisujemo tu blagodat, iako smo ih stekli svojim radom, da su od Allaha.

 

2 - Da jezikom zahvaljujemo Allahu na toj blagodati.

 

3 - Da se pomažemo tim blagodatima na činjenju onog čime će biti Allah zadovoljan, od izvršavanja naređenog i klonjenja od zabranjenog.

 

Takve osobe, sa imetkom koji je u njihovim rukama, samo su još više zauzeti. Čak su toliko zauzeti da nemaju vremena da šućuraju Allahu. Zauzeti su računima, i novim projektima i ulaganjima. Kad god profitira u jednom projektu u pripremi je drugi, i tako ga dok ga ne zadesi smrtna odredba. Zatim kad umre, kome će ostati taj toliki imetak? Zato kaže Uzvišeni: "Misle li oni - kad ih imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju''. (Prevod 55 i 56 ajeta sure El-Mu'minun).

 

Druga skupina:

 

Uzvišeni Allah u ajetima te iste sure opisuje drugu skupinu ljudi kojima ne škodi što imaju imetak i položaj, nego ih to pomaže na zahvali i Vjeri. Kaže Uzvišeni: "Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, i oni koji od onog što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru - oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču". (Prevod od 57 do 61 ajeta sure Al-Mu'minun).

 

Od tih Allahovih robova koji mu iskreno robuju i od Njega strahuju, kad su u pitanju blagodati od imetaka, oni što im se daje to drugima udjeljuju. I ne samo da udjeljuju od tog imetka, nego u tome i druge pretiču. A na vrhuncu toga strahuju da se vrate svom Gospodaru a možda im neće biti primljeno to udjeljivanje.

 

Od osnovnih uvjeta za primanje dobrih dijela je:

 

1 - Da očistiš svoj nijet, tj. da bude u ime Allaha.

 

2 - Da to bude u skladu sa onim kako je propisao Allah i objasnio nam to Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

 

Zato, ako čovjek ima u svom srcu nešto veće ili važnije od Allaha, Njegove vjere i vjerovanja u onaj svijet (ahiret), bit će zauzet time od činjenja ibadeta i dobrih dijela u ime Allaha.

 

Da nas Allah učini od onih koji zahvaljuju na Allahovim blagodatima, i hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.

 

 

mr. Nihad Ljakić.