ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

BEREKET (BLAGOSLOVLJENJE)

Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

 

Bereket znači: da se osjeti Allahovo blagoslovljenje u nekoj stvari. (Muadzemu mufredat elfazu el-Kur’an:54)

 

Allah je dao  bereket u nekom mjestu i nekom vremenskom periodu, pa od mjesta koje je učinio blagoslovnim su Meka i mesdžidul Aksa.

 

Dokaz za blagoslovljenje Meke je Kur’anski ajet: "Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svijetovima" (Prevod 96 ajeta iz sure Al-Imran). Taj bereket nam potvrđuje hadis u kojem se navodi: "Obavljajte (jedno za drugim) Hadždž i Umru, pa time od sebe odbijate siromaštvo i brišu se grijesi…" (Et-Tirmizi:810, a potvrdio je Nasir Albani ispravnost hadisa). A znamo da obavljanje Hadždža i Umre je u stvari odlazak do mjesta Meke u Arabiji.

 

Dokaz za blagoslovljenje masdžidul Aksa je Kur’anski ajet: "Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Harema časnog u mesdžidul Aksa, čiju smo okolinu blagoslovili…" (Prevod 1 ajeta sure Al-Isra).

 

A od vremena u kojem je dao bereket su noć lejletul-Kadr i rano ustajanje.

 

Dokaz za bereket noći lejletul-Kadr je Kur’anski ajet: "Ha-mim, tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo…" (Prevod 1, 2, 3 ajeta iz sure Ad-Duhan), taj bereket te noći potvrđuje nam drugi ajet: "Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kader, a šta ti misliš šta je noć Kader, Noć Kader je bolja od hiljadu mjeseci". (Prevod 1, 2, 3 ajeta iz sure Al-Qader). Znači obavljanje svih vrsta ibadeta u toj noći Kader koja bude u jednoj neparnoj noći od zadnjih deset dana mjeseca Ramazana, tada je vrijednost ibadeta dosta vrijednija.

 

A što se tiče bereketa ranog ustajanja, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio Allahu da dadne bereketa njegovom umetu u ranjenju a u drugoj verziji kaže, sallallahu alejhi ve sellem: "Dat je bereket mom umetu u ranom ustajanju". (Et-Tirmizi:1212, a potvrdio je Nasir Albani ispravnost hadisa). A o ovome svako svjedoči da nije isti onaj koji uvijek kasni i mnogo spava i onaj koji rani i malo spava.

 

Od razloga za sticanje bereketa navest ću samo kao primjer: iskrenost i poštenje prilikom kupo-prodaje, a što se ogleda u tome da se objasni mahana stvari koja se prodaje a nije dozvoljeno da se presućuje ili laže. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Prodavac i kupac su na izboru svoje odluke za kupo-prodaju sve dok se ne raziđu. Pa ako (njih dvojica) objasne i budu iskreni dobiće bereket u svojoj trgovini. A ako prešute i slažu neće imati bereketa u svojoj trgovini''. (Buhari: 2108, Muslim: 1532).

 

Ve billahi tevfik.

 

 

mr. Nihad Ljakić