ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

STICANJE HALAL IMETKA JE OBAVEZA SVAKOG VJERNIKA

Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

 

Sticanje halal imetka je obaveza svakog vjernika.

 

 

Hvaljen neka je Allah koji Zemlju učini pogodnom, pa hodamo predjelima njezinim i hranimo se onim što On daje. Njemu ćemo poslije oživljenja odgovarati.

 

Čovjek je zato što voli bogastvo – radiša, to je urodena osobina kod njega.

 

"I bogastvo pretjerano volite". (Prevod 20 ajete iz sure Al-Fadžr).

 

"Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čime žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha". (Prevod 14 ajeta iz sure Al-'Imran).

 

Sticanje imetka na halal način je pohvalna osobina u Islamu, na to upućuje Kur'an i Sunnet:

 

Iz Kur'ana:

 

- Kaže Uzvišeni: "O ljudi, jedite od onog što ima na Zemlji, ali samo ono što je halal i prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni". (Prevod 168 ajete iz sure Al-Beqara).

 

- Kaže Uzvišeni: "I jedite ono što vam Allah daje, što je halal i lijepo, i bojte se Allaha u kojeg vjerujete". (Prevod 98 ajeta iz sure Al-Ma'ida).

 

A značenje "halala" : Da je dopušteno i nije stečeno na haram način. Kao što je prisvajanje tuđeg imetka nasilno, krađom, kamatom, mitom-potplaćivanjem, prevarom i sve druge vrste haram radnji.

 

A značenje "prijatno ili lijepo" : Da nije nevaljalo, štetno i neprijatno, kao što je meso uginule životinje, svinjsko meso, alkoholna pića i slične zabranjene stvari.

 

- Kaze Uzvišeni: "On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje". (Prevod 15 ajeta iz sure Al-Mulk).

  

Iz Suneta:

 

- Rekao je Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem: " O 'Amre, divnog li imetka ako je halal za onog koji ga bude tako i stekao". (Bilježi ga Ahmed i Ibn Hiban).

 

- Rekao je Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem: "Da uzme neko od vas uže, zatim ode na planinu da sabira suharke pa ih donese i prodaje, i time ga Allah sačuva od poniženja, bolje je po njega nego da prosi od drugih, dali mu ili ne". (Buhari: 1471).

 

Na vjerniku je obaveza da traži sebi halal nafaku. Neće se pomaknuti stopa Ademovih potomaka na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o svom imetku. Gdje ga je stekao? I  gdje ga je potrošio? (Tirmizi: 2417, Hadis je Sahih kod Albanija).

 

Ve bilahi tevfik.

 

 

mr. Nihad Ljakić