ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

ODNOS VJERNIKA PREMA ALLAHU, DŽELLE ŠE'NUH

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.

 

1. Iskrenost u činjenju ibadeta (molitvi) Njemu Jedinom, subhanehu ve te'ala, i ne usmjeravanje niti jednog ibadeta nekom drugom mimo Njemu. Kaže Uzvišeni: „Nije vam naređeno osim da vjerujete u Allaha, iskreno mu ispovjedajući vjeru“ (Kur'an).

  

2. Udaljavanje od širka (pripisivanja Allahu sudruga), i udaljavanje od svega što čovjeka približava tome.

 

3. Uzimanje uzora u dobrim Allahovim robovima, dobrim vjernicima, a okretanje od njegovih neprijatelja.

 

4. Biti svjestan Njegovog, subhanehu ve te'ala, nadzora nad svime. I imati na umu da je On svojim znanjem prisutan na svakom mjestu. „On je s vama gdje god bili“ (Kur'an).

 

5. Udaljavanje od Njegovih, subhanehu ve te'ala, zabrana, jer su one razlog Njegove srdžbe.

 

6. Spominjanje Allaha što je više moguće. „I mnogo spominji svoga Gospodara“ (Kur'an), a i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spominjao Allaha u svim situacijama.

 

7. Ustrajnost u Njegovoj, subhanehu ve te'ala vjeri, i čvrsto održanje u njoj, bez zamjene toga s nečim drugim, bez obzira na smutnje i iskušenja. „Ustraj, kao što ti je naređeno“ (Kur'an).

 

8. Oslanjanje na Allaha. „I na Allaha se oslonite, ako ste vjernici“ (Kur'an).

 

9. Strpljenje na Allahovom određenju, a ne biti nezadovoljan. „I strpi se na onome što te zadesilo“ (Kur'an).

 

10. Pokajanje i traženje oprosta od Allaha. „I pokajte se Allahu svi, o vjernici, da biste uspjeli“ (Kur'an).

 

11. Čuvanje i praktikovanje onoga što je On, subhanehu ve te'ala, naredio. Kao što bilježi el-Buhari u hadisi-kudsiju: „Čovjek Mi se ne može približiti ničim meni dragim kao što to može sa onim što mu je naređeno“.

 

12. Požurivanje ka pokornosti Njemu, dželle še'nuh. „I požurite ka oprostu Gospodara vašeg“ (Kur'an).

 

13. Osjećanje griže savjesti zbog umanjivanja pokornosti i činjenja grijeha, te odlučnost da se tim grijesima više neće vraćati.

 

14. Da mu Allahova riječ bude gornja, a ne da odbacuje ovo pravilo zbog razuma.

 

15. Pripremiti se za sastanak sa Njim, dželle še'nuh, činjenjem dobrih djela.

 

16. Zabrana odricanja nečega od vjere radi ljudi.

 

17. Prečišćavanje srca od ljubavi prema nekom drugom mimo Allaha, dželle še'nuh, ili uzdizanja nekog drugog.

 

18. Uzdizanje Allahove Knjige (Kur'ana) i rađenje po njemu.

 

19. Uzdizanje mjesta koje je uzdigao Allah, subhanehu ve te'ala, kao što su: Mekka el-Mukerrema, Medina el-Munevvera, mesdžidi itd...

 

20. Uzdizanje ljudi koje je uzdigao Allah, subhanehu ve te'ala, kao što su poslanici, ulema, roditelji itd... Ali pod ovim uzdizanjem se misli šerijetski, te stoga ovo nije hiperbola.

 

21. Ne treba biti indiferentan prema malim grijesima, jer su oni početak za činjenje velikih grijeha.

 

22. Mržnja prema zabranjenim djelima i novotarijama, jer ih i Allah, dželle še'nuh, mrzi.

 

23. Zabrana razmišljanja o Allahovom biću, međutim, treba razmišljati o njegovim stvorenjima. „Razmišljajte o Allahovim stvorenjima, a ne razmišljajte o Allahu (Allahovom biću)“ Sahih el-Džami', 2976.

 

 

Autor: Sultan b. Abdullah el-'Amri

 

Prijevod: Adnan I. Muratović